Nano Pro

Tvrtka Alfa Tim d.o.o. je 15.11.2018. krenula u provođenje projekta ''Istraživanje i razvoj nanostrukturiranih tvrdih metala za razvoj novih proizvoda'' u suradnji s Zagrebačkim Fakultetom strojarstva i brodogradnje radnog naziva ''Nano Pro''.

Područje primjene nanostrukturiranih tvrdih metala se sve više širi, ali još uvijek nije u potpunosti definirano. Primjenom nanočestica tvrdometalnog praha postiže se homogena mikrostruktura veličine zrna polaznih prahova i znatno poboljšanje mehaničkih svojstava i otpornosti na trošenje. Zato je cilj ovog projekta proširiti njihovu primjenu te doći do novih proizvoda.

Cilj će biti ostvaren industrijskim istraživanjem i eksperimentalnim razvojem unutar tvrtke Alfa tim d.o.o. u suradnji s projektnim partnerima, Fakultetom strojarstva i brodogradnje.

Inovativnost i značaj predviđenih istraživanja u odnosu na postojeće stanje tvrdometalnih proizvoda i tehnologija vezan je za nekoliko proizvoda koji će biti rezultat projektnih aktivnosti: sapnice za rezanje vodenim mlazom, korozijski postojani tvrdi metali/alati i nanostrukturirani tvrdi metali/alati s alternativnim vezivima te referentne pločice tvrdoće.

Ciljevi i očekivani rezultate projekta:
Razvijati nove inovativne materijale i proizvode od tih materijala, povećavati profitabilnost, broj zaposlenih i konkurentniji položaj na tržištu.

Ukupna vrijednost projekta: 10.394.826,36 kn
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz bespovratna sredstva u iznosu od 7.338.029,62 kn
Razdoblje provedbe projekta: 15.11.2018. – 15.11.2022.
Kontakt osobe za više informacija: Ivan Jeren 01 2011 521